MEC WSTRZYMUJE OBSŁUGĘ INTERESANTÓ

MEC WSTRZYMUJE OBSŁUGĘ KLIENTÓW

MEC WSTRZYMUJE OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W kontrakcie z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w uwadze o zdrowie klientów, pracowników a i ciągłość dostaw ciepła, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że obsługa klientów została zatrzymana do usunięcia. Pisma, wnioski, faktury, podania można dawać w budowie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Kołłątaja […]

Continue Reading